kozgy7A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2017. március 4-én közgyűlést tartott a Budapesti Művelődési Központban. A meghirdetett időpontban nem volt meg a határozatképesség, mert nem jelent meg a tagszervezetek képviselőinek több mint a fele. Így az ismételten összehívott közgyűlés fél órával később kezdődött. Végül 41 tagszervezet képviselője írta alá a jelenléti ívet. Ők a MAFOSZ két-két (5–6000 Ft összértékű) kiadványát vihették haza pályázati díjazáshoz, jutalmazáshoz.

Napirend előtt Horváth Imre és Mátyus Károly átadta a 2016. II. félév diplomáit. A-MAFOSZ diplomát vehetett át Barakonyi Károly, Bolvári Csilla, Csapó Balázs, Fischbäckné Horváth Ildikó, Rácz Péter, Rózsa Tamás, Varga György, Varga Szilárd. A MAFOSZ bronzdiplomáját (A-MAFOSZ/b) nyerte el: Lakatos Krisztián és Szerencsi Gábor. A MAFOSZ ezüstdiplomáját (A-MAFOSZ/s) vehette át: Hipságh Gyöngyi, Horváth Imre és Ligeti László. A MAFOSZ platinadiplomáját (A-MAFOSZ/p): Lőkös Zoltán érdemelte ki.

Egyperces csenddel emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt tagtársakról.

Ügyrendi kérdések után új tagszervezetek felvételéről döntöttek. A MAFOSZ tagszervezeteinek sorába tartozik a továbbiakban a Bánhidai Fotóklub, RábapArt Café és a Rákosmente Fotóklub.

Döntött a Közgyűlés arról is, hogy küldjünk felszólítást a tagdíjhátralékkal rendelkező tagszervezeteknek, hogy erősítsék meg tagsági szándékukat és rendezzék tagdíjaikat, vagy tájékoztassanak kilépésükről.

Az elnökségi beszámoló és a 2016. évi gazdálkodás következett a végzett munkáról. (Alelnökök, bizottságok beszámolóit lásd az Irattárban! Az írásos anyag mellett az Elnök ismertette az Elnökség által is megvitatott pontosításokat. Kiemelten kérjük, hogy a tagszervezetekben hívják fel a figyelmet az adó 1%-ának a MAFOSZ számára való befizetésre. (Ez megoldás lehetne a szervezet költségvetésére.) A Közgyűlés elfogadta a beszámolót.

A Felügyelő Bizottság elnöke, Hídvégi Péter ismertette a FEB 2016-ben végzett ellenőrzési munkáját, és a beszámolók áttekintését. A jelentést elfogadta a Közgyűlés.

Az Etikai Bizottság elnökének jelentését a 2016-os esztendőről dr. Mann Judit távollétében Fabó Katalin ismertette. Nem volt megtárgyalandó ügy. Felhívta a tagszervezetek és a tagok figyelmét a levél- ill. csomagküldésre vonatkozó módosításaira, amelyek nehezítik a pályázatokra való képküldést. Az elnök kérte a pontosabb fotópályázat-rendezési tevékenységet, a (külön)díjak zsűri szerinti kiosztását. Az Etikai bizottság jelentését elfogadta a Közgyűlés

Következett a MAFOSZ 2016-os munkatervi és költségvetési javaslata. (Lásd az Irattárban!) Mivel a tagdíjak mértéke meghatározza a költségvetést, előbb ezt tárgyalták. (Kiegészítésként elhangzott, hogy az elnök és az elnökség nem kap tiszteletdíjat, eddig a Honlapot és a Fotóséletet díjazás nélkül szerkeszti, MAFOSZ-iratok raktározására az elnök saját ingatlanját használja, ellenszolgáltatás nélkül.) Néhány program esetében összeállítás készült, hogy forintosítva mennyi támogatást kapnak a tagszervezetek és a tagok a MAFOSZ-tól (már ez is messze meghaladja a tagdíjak mértékét.) Lásd az Irattárban!

Számos hozzászólás után a Közgyűlés döntött arról, hogy szükségesnek tartja a tagdíjak emelését. (36 igen, 4 nem, 1 tartózkodás). Három variáció – egységes, sávos, tagszervezetei tagonkénti – közül döntött a közgyűlés, hogy egységes tagdíjat fizet minden tagszervezet. (28 igen, 12 nem, 1 tartózkodás). Az éves tagdíjat 2018-tól 10 000 Ft/tagszervezet mértékben határozták meg (33 igen, 6 nem, 2 tartózkodás). Ifjúsági tagszervezet esetében marad az 1000 Ft/év.

MAFOSZ tagszervezet tagjának pártolói díja változatlanul min. 1000 Ft/év, külsősöknek minimum 5000 Ft/év a Közgyűlés után befizetőknek (35 igen szavazat, 2 nem).

A MAFOSZ 2016-os munkatervi és költségvetési javaslatakor Horváth Imre javasolta, egy nagy országos fotópályázat kiírását, illetve hogy rendezzünk FIAP-pályázatot. Ehhez kellenek szponzorok, kell hozzá sok munka, szervezés, pénz. Kérte ehhez a segítséget. Feltételek teljesülése esetén a MAFOSZ kívánatosnak tartja a pályázatok megvalósulását. A MAFOSZ 2017-es munkatervét és költségvetését elfogadta a Közgyűlés.

Az elnök folyamatosan kéri (kérte) a tagszervezetek jelentkezését, akik helyismeretükkel, kapcsolatrendszerükkel segíteni tudnak a Fotóművészeti Nyári Egyetem megrendezésében. (Emellett javasolta, hogy tematikus workshopkkal emeljük az ismeretszerzés színvonalát.) Dovicsin András és a Dadalia Galéria készített egy ajánlatot derekegyházi rendezésre. Elhangzott egy erdélyi FNYE szervezésének ötlete is.

A Közgyűlés úgy határozott, hogy ne legyen Derekegyházán az FNYE (16 igen, 21 tartózkodás) Helyette inkább legyen MAFOSZ Szalonnal indított 3 napos hétvége workshop-kínálattal (21 igen, 16 tartózkodás). Megköszönve a végzett munkát, felkérjük Dovicsin Andrást és a derekegyháziakat, illetve Bedi Gyulát, hogy 2018-ra készítsenek elő FNYE-javaslatot (33 igen, 1 tartózkodás)

Az elnök megfogalmazta a XXXIV. MAFOSZ Szalon pályázati kiírásának javaslatát. A Szalonra idén csak olyan művek küldhetők, amelyek a korábbi MAFOSZ Szalonokon még nem kerültek közönség elé, illetve más pályázatokon 2015-ben vagy korábban nem voltak kiállítva. A MAFOSZ Szalon kiírásának módosításait elfogadta a Közgyűlés.

FIAP-pályázatokat rendezők több esetben nem teljesítették a MAFOSZ Pályázati és kiállítási szabályzatában foglaltakat. Az elnök a szabályzat FIAP-pályázatokkal kapcsolatos VI. fejezet egy részletének enyhítését javasolta, mely szerint: "FIAP-pályázat rendezéséhez való hozzájárulást a MAFOSZ abban az esetben adhatja meg, ha a rendező vállalja, hogy a pályázat statisztikáját, eredményét és a nyertes képeket legkésőbb a pályázat kiértesítésével egy időben a Fotósélet és a MAFOSZ honlapja számára digitálisan, és/vagy a kiadott katalógust MAFOSZ archívum számára megküldi". Ezt nem támogatta a Közgyűlés. Az eredmény megküldését továbbra is szükségesnek tartja, azonban a katalógus megküldése önkéntes. A Közgyűlés így fogadta el a Pályázati és kiállítási szabályzat módosítását (31 igen, 2 tartózkodás).

Döntöttek arról, hogy újra tájékoztassuk azokat a szervezeteket, akik FIAP-pályázatokat rendeznek (és eddig nem vagy nem teljes körűen tettek eleget a szabályzatunknak), hogy a szabályzatunkat érdemben nem módosítottuk. Ennek ellenére most még beadhatják a támogatási kérelmet, de a jövőben csak abban az esetben kapnak hozzájárulást, ha betartják a MAFOSZ szabályzatban foglaltakat is. Ezt fogadta el a Közgyűlés (33 igen szavazat).

A MAFOSZ Kitüntetési szabályzat Életmű-díj elnyerésének feltételére vonatkozó részét kiegészítették azzal, hogy kiemelkedő, országos vagy nemzetközi jelentőségű munkásságért is adható e fokozat.