Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (Budapest XI., Etele út 55.) 202-es terem

A közgyűlés időpontja: 2017. március 4. szombat 10 óra

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége közgyűlést tart, amelyre ezúton hívom meg a tagszervezetek küldötteit szavazati joggal és a szövetség tisztségviselőit tanácskozási joggal. A küldöttek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet a szavazati jog gyakorlása érdekében át kell adni az ügyvezető elnöknek. Ez alól csak azok a küldöttek kivételek, akiknek még nem járt le a tagszervezetük által korábban leadott mandátumuk (kérem időben ellenőrizzék). A szavazati jog gyakorlásának másik fontos feltétele, a 2016. évi tagdíj rendezettsége. Azokat a tagszervezeteket, amelyek a közgyűlés kezdetéig a 2016-os évet nem rendezték, az alapszabály értelmében töröljük a tagnévsorból, s csak vendég státuszt adhatunk küldöttjének.

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és változatlan napirenddel, ismételten összehívom a közgyűlést – ezzel az értesítővel - és ismét meghívom a tagszervezetek küldötteit - 2017. március 4. 10 óra 30-ra, az alapszabály VIII/1.pontja alapján. Ebben az időpontban, a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes lesz a közgyűlés, mindazokban a napirendi pontokban, amelyek a jelen meghívóban szerepelnek.

A küldötteknek szóló közgyűlési anyagokat folyamatosan töltjük fel a http://www.mafosz.hu/irattar.html oldalra. (Ezt csak regisztrált felhasználók láthatják. A tagszervezetek megkapták a belépéshez szükséges kódokat.)

 

Napirend előtt:

Búcsúzunk … (Kérem emailben értesítsenek a tagszervezetek képviselői, vezetői, hogy név szerint is megnevezhessük azokat a fotográfusokat, akik az előző közgyűlés óta hunytak el.)

MAFOSZ Kitüntetések, fotóművészeti diplomák, egyéb díjak, oklevelek átadása

Szavazás ügyrendi kérdésekről (levezető elnök; a határozati jegyzőkönyv-vezetője, jegyzőkönyv hitelesítők, felszólalások időtartama, napirend).


A javasolt napirendek:

1a. Új tagszervezetek felvétele

1b. Kizárások (tagdíj fizetésének elmaradása miatt)

2. Beszámoló és pénzügyi jelentés a 2016-ban végzett munkáról.

Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

Előadó: Hidvégi Péter, a FEB elnöke (Jászkun Fotóklub, Szolnok)

4. Az Etikai Bizottság jelentése

Előadó: Dr. Mann Judit, az Etikai Bizottság elnöke (Óbudai Fotóklub);

6a. A MAFOSZ munkaterv javaslata és költségvetése 2017-re

Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

6b. Tagdíjak mértéke

Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

7. A Fotóművészeti Nyári Egyetem előkészületei

(Várjuk a tagszervezetek jelentkezését, akik helyismeretükkel, kapcsolatrendszerükkel segíteni tudnak)

8. MAFOSZ Szalon pályázata

9. A MAFOSZ Pályázati és kiállítási szabályzat módosítása

10. Egyebek

Barátsággal üdvözöl mindenkit a személyes találkozásig:

Horváth Imre

elnök