A MAFOSZ tagszervezeteiben eredményesen tevékenykedő és eredményes fotóművészeti alkotómunkát végző szerző kérésére és a feltételek teljesülése esetén a Kitüntetési Bizottság javaslata és az Elnökség döntése alapján Fotóművészeti minősítések nyerhetők el. A pályázatok beadási határideje minden év március 30., illetve október 30. (2017-ben november 15-éig elfogadjuk a dokumentációkat.)

A 2016. február 27-ei Közgyűlés tárgyalta, aktualizálta a Kitüntetési szabályzatot. (Az új szabályozás és mellékletei megtalálhatók a MAFOSZ honlapján (MAFOSZ/Szabályzatok menü)

A minősítésekhez csak a MAFOSZ védnökségű, MAFOSZ által elismert és a FIAP pályázatokon való képelfogadások érvényesíthetők (Lásd: Pályázati és kiállítási szabályzat).

A kitüntetési szabályzat aktualizált melléklete: a Nyomtatvány a diplomák igényléséhez űrlap és egy képelfogadásokat összesítő Excel-táblázat.

A portfólió a pályázati űrlappal, s annak mellékleteivel együtt küldendő a Kitüntetési Bizottsághoz. 2013-tól beadható elektronikusan is (javasoljuk e formát, WeTransferrel egyben küldve), de a pályázati űrlapot mindenképpen postai úton is el kell juttatni a Kitüntetési Bizottsághoz.